Psikoterapi Ekolleri Nedir?

Psikoterapi Ekolleri Nedir? Şişli Terapi Enstitüsü, Beşiktaş, Nişantaşı, Sarıyer

Bir psikoloji alanında çalışan ve benzer yaklaşımları paylaşan bilim insanlarının oluşturduğu bir gruba ekol denir. Psikoterapi Ekolü, bir terapi modelini benimseyen bireyleri ifade eder. Aynı zamanda psikolojik bir kuramın, yaklaşımın veya öğretilerinin bir gruplaşmasıdır.

Bu alanda bir çok farklı ekol bulunmaktadır.Bu ekoller, araştırma yöntemleri, çalışma konuları ve öğretilere göre farklılık gösterir. Bazı psikoloji ekolleri, insan davranışının biyolojik temellerini araştırmayı amaçlarken diğerleri ise insan davranışını sosyal, kültürel ve psikolojik faktörler açısından inceler. Örneğin; psikanalitik ekol insan davranışının nedenlerini insan psikolojisinde yatan bilinçdışı nedenlerle ilişkilendirir, bu nedenle diğer psikoloji ekollerinin çalışmalarıyla benzer kavramları ve yöntemleri kullanır.

Dilediğin tekniği kullanmakta özgürsün, asıl önemli olan hangi tekniği nasıl kullandığın olacak…

Psikoterapi Ekolleri Ne İşe Yarar?

Psikoterapi ekolü, insan davranışlarını açıklamaya ve anlamaya yardımcı olur. Bu ekoller, insanların düşüncelerini, inançlarını ve davranışlarını anlamaya yönelik yöntemler geliştirir ve bu yöntemleri kullanarak insanların nasıl düşündüğünü, nasıl hareket ettiğini ve neden böyle düşündüğünü ve hareket ettiğini araştırır. Bu ekoller, ayrıca insanların davranışlarını nasıl değiştirebileceği ve insanların daha iyi bir yaşam sürdürebilmeleri için nasıl desteklenebileceği konusunda da çalışır. Bu ekollerin çalışmaları, psikolojik sorunların önlenmesine ve çözümüne yardımcı olur ve insanların daha iyi bir yaşam kalitesine ulaşmasına yardımcı olur.

Psikoterapi Ekolleri Nelerdir?

Bütüncül Ekol

Bütüncül psikoterapi ekolünde terapistler, kullanacakları teknikleri hastanın ihtiyaçları ve durumunu inceleyerek var olan ekolleri birbirlerine entegre ederek kullanırlar. Yapısı itibariyle bütüncül psikoterapi esneklik sağlayan bir yapıdadır.

Psikodinamik Ekol

Psikodinamik psikoterapinin, yapıtaşı Psikanalitik kuramların ışığında sosyal çevre, insan kişiliği ve zihnine odaklanan bir terapi ekoldür. Bunlara ek olarak bireyin yaşamını, dış dünyayla kurduğu ilişkiler ve güncel hayat problemlerinin iz düşümünde inceler.

Bilişsel Ekol

Bireyin yaşamından edindiği bazı temel kabuller veya işlevi olmayan şematik kavramlar, zamanla olumsuz otomatik düşüncelere dönüşür. Bu otomatik düşünme yolları bireyi yaşamsal süreçleri işlerken bazen işlevsiz yönelmelere (düşünsel, davranışsal yada duygulanımsal) neden olur. Bilişsel (Kognitif) psikoterapi bu işlevsizlik yaratıcı zihinsel yapılanmaları tekrar düzenlemeyi hedefler.

Davranışçı Ekol

Bireyin hayatını öğrenme süreçleri ve bunların sonuçlarına bağlı eylemsel düzlemde inceleyen psikoloji ekolüdür. Davranışçı psikoterapide her davranış sistematik olarak incelenebilen ve doğru tekniklerle değiştirilebilen yapılardır. Bu noktada bir çok farklı teknik kullanılır. Örneğin duyarsızlaştırma, ödüllendirme vb. 

Bilişsel Davranışçı Ekol

Bu ekolün yaklaşımında bireylerin bilişsel yapılanmalarının yanı sıra bu yapılanmalarının davranışsal sonuçları da incelenmektedir. Bu yaklaşım bir noktadan bireyin zihininde yer almış olan otomatik düşünceleri ortadan kaldırmayı hedeflerken diğer noktadan bireyin bu otomatik düşüncenin yarattığı davranışın değiştirilmesini hedefler. Dolayısıyla bir davranışı iki kutuptan değişime sokarak bireyin duygulanımı üzerine etki yaratmayı hedefler.

Gestalt Terapi Ekolü

Gestalt Almanca şekil, kalıp anlamından gelen bir kelimedir. Ancak bu terapi ekolünde bu terim herhangi bir şey, bu nesnenin içinde bulunduu ortam ve çevre ile nesne ilişkisinin parçalara ayrılmaz bütünlüğünü ifade eder. Örneğin bir alev evinizin şöminesinde çıtırdarken farklı, bir orman yangınında ki alev farklı duygu, düşünce ve çağrışım uyandıracaktır. Yani farklı gestlat oluşturur.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)Emdr (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme)

EMDR,deneyimlenmiş ancak etkisinin devam ettiği rahatsız edici yaşantıların yarattığı huzurlukların ortadan kaldırılmasında kullanılan bir yöntemdir. Bu terapide terapist zihinde bulunan olumsuz deneyimlerin yerine daha uyumlu bir çözümü güçlendirecek diğer yaşantılarla birleştirilir.

Psikanalitik Ekol

Fred’un kuramsal çalışmaları ve yöntemlerini temel alan bir terapi ekolüdür. Terapist bu ekolde bireylerin zihinsel süreçlerinin bilinç dışı unsurları arasındaki bağlantılarını ortaya çıkarmayı hedefler. Bu yöntemle bireyin yaşamını ve ilişkilerini olumsuz etkileyen ve özgürlüğünü kısıtlayan ilişki kalıplarını fark etmesine yardım eder.

İyi ekol ya da kötü ekol yoktur. Bir ekolü içselleştirebilmiş veya içselleştirememiş terapistler vardır.

Daha Fazlası İçin;

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=VN4yAlBqhg8&t=225s

*Bu İnternet Sitesi ve örn., okuduğunuz, dinlediğiniz veya gördüğünüz her türlü içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Şişli Terapi Enstitüsü, bu İnternet Sitesinde yer alan bilgilerin doğru ve güncel olması konusunda büyük bir özen göstermektedir. Ancak; İnternet Sitesi veya içeriği ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Yani hususi olarak; İnternet Sitesi ve sunulan bilgilerin veya bağlantı verdiği içeriklerin kesinliği, eksiksizliği, yasalara uygunluğu, güncelliği, kullanılabilirliği veya doğruluğu ile ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.

*Şişli Terapi Enstitüsü, İnternet Sitesinde yer alan eskimiş bilgileri kaldırmakla veya güncellemekle veya düzeltmekle yükümlü değildir. Şişli Terapi Enstitüsü ayrıca, bu İnternet Sitesinde yer alan bilgileri dilediği vakit, önceden bildirmeksizin, düzeltme, genişletme veya herhangi diğer bir şekilde yeniden düzenleme hakkını saklı tutmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Ara

Sosyal Medyalarımız

Şişli Terapi Enstitüsü

Şişli Terapi Enstitüsü olarak insan yavrusunun sahip olduğu büyük potansiyele ve bu potansiyelin önündeki engellerin farkında olarak bireylere psikolojik destek sunmayı amaçlamaktayız.