Yapışkan libido (Adhesive libido)

Yapışkan libido (Adhesive libido), Sigmund Freud’un 1905a’da tanıttığı bir kavramdır. Haftbarkeit (yapışkanlık) ve Klebrigkeit (viskozite) gibi terimler kullanarak Freud, bazı durumlarda libido bağlanmasının olağandan daha fazla bir inatçılık gösterdiğini belirtmiştir. Freud, bu tür bireylerin libidinal katılımlarını bir nesneden diğerine aktarmakta karar verememelerinin ve özel bir neden olmadan bu katılımlarını inatla savunmalarının altında yatan “yapışkan libido”yu çoğunlukla yapısal olarak kökenli olarak görmüş ve yaşla birlikte yoğunlaştığını düşünmüştür. Bu tür bir önermenin, pek çok erken analistin negatif karşı aktarımlarını ve terapötik başarısızlıklarını açıklamalarına olanak tanımış olabileceği düşünülse de, Freud’un (1918b) “adhesiveness (yapışkanlık)” üzerine daha psikodinamik (yapısal olmayan) ve dolayısıyla daha umut verici bir görüş sunduğu bir ifade de bulunmaktadır. Kurt Adam hakkında konuşurken Freud, “Libidinal bir pozisyonu bir kez aldıysa, bunu kaybetme korkusundan ve yeni görüş alanındaki pozisyonun tam bir yerine koyma olasılığına karşı güvensizlikten dolayı inatla savunur” (1918b, s. 115) demiştir. Burada, “yapışkanlık” somatik bir yapıdan ziyade korkudan kaynaklanır; bu korku, fantazi ve gerçeklik unsurlarının karışımından kaynaklanabilir ve dolayısıyla daha fazla keşfe açık olabilir.

*Bu İnternet Sitesi ve örn., okuduğunuz, dinlediğiniz veya gördüğünüz her türlü içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Şişli Terapi Enstitüsü, bu İnternet Sitesinde yer alan bilgilerin doğru ve güncel olması konusunda büyük bir özen göstermektedir. Ancak; İnternet Sitesi veya içeriği ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Yani hususi olarak; İnternet Sitesi ve sunulan bilgilerin veya bağlantı verdiği içeriklerin kesinliği, eksiksizliği, yasalara uygunluğu, güncelliği, kullanılabilirliği veya doğruluğu ile ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.

*Şişli Terapi Enstitüsü, İnternet Sitesinde yer alan eskimiş bilgileri kaldırmakla veya güncellemekle veya düzeltmekle yükümlü değildir. Şişli Terapi Enstitüsü ayrıca, bu İnternet Sitesinde yer alan bilgileri dilediği vakit, önceden bildirmeksizin, düzeltme, genişletme veya herhangi diğer bir şekilde yeniden düzenleme hakkını saklı tutmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Ara

Sosyal Medyalarımız

Şişli Terapi Enstitüsü

Şişli Terapi Enstitüsü olarak insan yavrusunun sahip olduğu büyük potansiyele ve bu potansiyelin önündeki engellerin farkında olarak bireylere psikolojik destek sunmayı amaçlamaktayız.