Eyleme Dökme (Acting Out)

“Eyleme Dökme (Acting Out)” terimi, Sigmund Freud tarafından 1905 yılında, “Dora” vakasıyla ilgili bazı yönleri açıklarken kullanılan Almanca “agieren” (hareket etmek) kelimesinden türetilmiş bir psikanalitik terimdir. Freud, “belirli anılar ve fanteziler yerine bunları tedavide üretmek yerine dışa vurduğu” (s. 119) için Dora’nın “Eyleme Dökme (Acting Out)” gerçekleştirdiğini belirtmiştir. Bu şekilde Eyleme Dökme (Acting Out), bastırılmış zihinsel içeriklerin davranışsal boşalması olarak görülür ve analitik tedavi sırasında harekete geçirilen bastırılmış içeriklerin sözel olmayan hatırlanması yerine gerçekleşir. Freud daha sonra “Hatırlama, Tekrarlama ve Derinlemesine Çalışma” (1914g) adlı şimdi klasikleşmiş makalesinde,Eyleme Dökme (Acting Out), sadece direnç olarak hizmet etmenin yanı sıra, aynı zamanda hatırlama şekli olarak da görülebileceğini genişletmiştir. Her iki durumda da, Eyleme Dökme (Acting Out), analitik tedavinin seyri sırasında mobilize edilen bastırılmış zihinsel içeriklerin davranışsal olarak ifade edilmesine ve hatırlanmasına atıfta bulunur. Freud’un sınırlı kullanımından sapmalar kısa sürede başlamış ve “Eyleme Dökme (Acting Out)” kavramı, kişilik patolojisi kaynaklı alışılmış dürtüsellik ve aslında tüm türden sosyal veya ahlaki olarak kabul edilemez davranışları içerecek şekilde genişletilmiştir. Böylece, cinsel sapmalar, uyuşturucu bağımlılıkları, alkolizm ve antisosyal davranışlar “Eyleme Dökme (Acting Out)” kapsamına alınmıştır. Helene Deutsch (1966) daha da ileri giderek, “hepimiz Eyleme Dökme (Acting Out) yapan insanlarız çünkü kimse gerileyici eğilimlerden tamamen özgür değildir” (s. 131) demiştir; ona göre yaratıcılık da bir tür Eyleme Dökme (Acting Out) şeklidir. Bu tür bir genişletilmiş kullanımın eleştirildiği Joseph Sandler, Christopher Dare ve Alex Holder (1973) tarafından “Eyleme Dökme (Acting Out)” ile genel eğilim arasındaki farkı ayırt etmek için “canlandırma” gibi bir terimin kullanılmamış olmasının “belki de talihsizlik” olduğu belirtilmiştir (s. 100). Onlar, “Eyleme Dökme (Acting Out)” teriminin genişletilmiş kullanımının daha sonraları, özellikle Kuzey Amerika’da, psikanalitik literatürde büyük popülerlik kazanan “canlandırma” teriminin ortaya çıkışını tahmin edememişlerdir.

*Bu İnternet Sitesi ve örn., okuduğunuz, dinlediğiniz veya gördüğünüz her türlü içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Şişli Terapi Enstitüsü, bu İnternet Sitesinde yer alan bilgilerin doğru ve güncel olması konusunda büyük bir özen göstermektedir. Ancak; İnternet Sitesi veya içeriği ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Yani hususi olarak; İnternet Sitesi ve sunulan bilgilerin veya bağlantı verdiği içeriklerin kesinliği, eksiksizliği, yasalara uygunluğu, güncelliği, kullanılabilirliği veya doğruluğu ile ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.

*Şişli Terapi Enstitüsü, İnternet Sitesinde yer alan eskimiş bilgileri kaldırmakla veya güncellemekle veya düzeltmekle yükümlü değildir. Şişli Terapi Enstitüsü ayrıca, bu İnternet Sitesinde yer alan bilgileri dilediği vakit, önceden bildirmeksizin, düzeltme, genişletme veya herhangi diğer bir şekilde yeniden düzenleme hakkını saklı tutmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Ara

Sosyal Medyalarımız

Şişli Terapi Enstitüsü

Şişli Terapi Enstitüsü olarak insan yavrusunun sahip olduğu büyük potansiyele ve bu potansiyelin önündeki engellerin farkında olarak bireylere psikolojik destek sunmayı amaçlamaktayız.