Depresyon

Depresyon, sürekli bir üzüntü ve ilgi kaybına neden olan ciddi bir duygu durum bozukluğudur. Depresyon aynı zamanda majör depresif bozukluk veya klinik depresyon olarak da bilinir. Depresyonu olan kişilerde günlük aktivitelere karşı zevk alamama, iştah ve uyku değişiklikleri, yorgunluk, değersizlik ve suçluluk duyguları, konsantrasyon kaybı ve intihar düşünceleri gibi çeşitli belirtiler görülür . Depresyonun kesin nedeni bilinmemekle birlikte, genetik, biyolojik, psikolojik ve sosyal faktörlerin etkili olduğu düşünülmektedir . Depresyon tedavi edilebilir bir hastalıktır ve ilaç tedavisi ile psikoterapi birlikte uygulanabilir . Depresyon tanısı için en az iki hafta boyunca belirtilerin devam etmesi gerekir . Depresyon her yaşta görülebilir ancak kadınlarda erkeklere göre daha sık rastlanır.

Etimolojisi

Depresyon kelimesinin etimolojisi Fransızca dépression sözcüğüne dayanır. Bu sözcük Latince depressio “çukur” sözcüğünden alınmıştır . Latince depressio ise Latince deprimere “bastırmak, çökertmek” fiilinden + (t)ion ekiyle türetilmiştir . Latince deprimere fiili de Latince premere, press- “basmak” fiilinden de+ önekiyle oluşturulmuştur. Depresyon kelimesi Türkçede hem ruhsal hem de ekonomik çöküntü anlamına gelir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ara

Sosyal Medyalarımız

Şişli Terapi Enstitüsü

Şişli Terapi Enstitüsü olarak insan yavrusunun sahip olduğu büyük potansiyele ve bu potansiyelin önündeki engellerin farkında olarak bireylere psikolojik destek sunmayı amaçlamaktayız.