İçgörü Nedir? 

İçgörü Nedir?  Şişli Terapi Enstitüsü, Nişantaşı Terapi, Beşktaş Terapi, Sarıyer Terapi

Psikoloji literatüründe terapötik bir hedef olan içgörü farklı tanımlamalar ile karşımıza çıkar.

Danışanın;

  • Önemli meseleler, düşünceler ve kaygılar ile ilgili keşiflerde bulunması
  • Varsayımlarının, inançlarının, duygularının, motivasyonlarının ve çatışmalarının öncekinden daha açık hale gelmeye başlaması,
  • Danışanın bilinçlenmesi,
  • Danışanın kendisini yorumlaması yoluyla derinden anlaması dikkat çeken bazı tanımlamalardır.

Psikoloji terimleri sözlüğünde de içgörü kavramı, kişinin belirtilerinin varlığının, anlamının, kaynağının ve hastalığının ortaya çıkmasında oynadığı rolün farkına varması olarak tanımlanır.

İçgörü Göstergeleri

İçgörünün tanımlanmasında olduğu gibi içgörünün göstergeleri de çeşitli kavramlarla ifade edilmektedir.

  • Daha net ya da yeni bir bakış açısı kazanmak,
  • Problemlerine geniş bir perspektiften bakmak,
  • Duygularının altında yatan saklı anlamı yavaş yavaş ortaya çıkarmak,
  • Algılarını değiştirmek,
  • Yeni referans çerçeveleri oluşturmak gibi kavramların hepsi danışanın kendini anladığına ve farkındalığını arttırdığına işaret etmektedir.

Danışanın kendini anlaması ve farkındalığını arttırması ise onun gelişmesi için gerekli fırsatları kullanması ve problemleri ile başa çıkmasını sağlamaktadır. Bu bakımdan içgörünün göstergeleri aynı zamanda terapötik sürecin de hedefleri olarak düşünülebilir. İçgörüyle ilişkili tanımlara ve içgörünün göstergelerine genel olarak bakıldığında ortak iki temel öğeyi içerdikleri göze çarpmaktadır. Bunlardan birincisi amaçlarına ulaşma çabasındaki danışanın birey olarak aktif rol alması, ikincisi ise; amaçlarına ulaşmakla danışanın kendi duygu, düşünce ve davranışları hakkında daha önceleri sahip olmadığı bir farkındalık kazanmasıdır.

Psikoterapi ve İçgörü 

Psikolojik yardımın hedefi bireyin etkili yaşam sürmesini sağlamaktır. Patterson ve Welfel’e göre etkili yaşam için gerekli olan güç, kişinin hem kendisi hem de çevresiyle ilgili farkındalıklarından doğmaktadır. Kişinin kendisi hakkındaki farkındalığı, kendi bilgisini, duygularını, değerlerini, ihtiyaçlarını ve kendisi ile diğerleri hakkındaki yorumlarını da içermektedir. Kişinin kendisi hakkında yeni keşiflerde bulunması ve içgörü kazanmasının onun kendisiyle olduğu kadar çevresiyle ilgili algılarında da değişikliklere neden olduğu belirtilmektedir.

Dolayısıyla, bireyin kendi iç dünyasının yanında, çeşitli yönlerden çevresinin de farkında olmasını kapsamaktadır. Nitekim psikolojik yardım sürecinde birey, kendisi ve çevresindeki diğer insanlarla olan ilişkiler konusunda bilgi toplamakta bu sayede de kendisinin farkına varabilmektedir. Şişli Terapi Enstitüsü olarak psikoterapi sürecinde bireylerin kendisi ve çevresiyle olan duygusal, düşünsel ve davranışsal ilişkileri konusunda içgörü yoluyla yeni bilgi ve farkındalıklar kazanmalarını hedefliyor ve sizlere psikolojik destek sağlıyoruz. Size uygun terapistimize sizi yönlendirmemizi isterseniz bize başvuruda bulunabilirsiniz.

*Bu İnternet Sitesi ve örn., okuduğunuz, dinlediğiniz veya gördüğünüz her türlü içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Şişli Terapi Enstitüsü, bu İnternet Sitesinde yer alan bilgilerin doğru ve güncel olması konusunda büyük bir özen göstermektedir. Ancak; İnternet Sitesi veya içeriği ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Yani hususi olarak; İnternet Sitesi ve sunulan bilgilerin veya bağlantı verdiği içeriklerin kesinliği, eksiksizliği, yasalara uygunluğu, güncelliği, kullanılabilirliği veya doğruluğu ile ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.

*Şişli Terapi Enstitüsü, İnternet Sitesinde yer alan eskimiş bilgileri kaldırmakla veya güncellemekle veya düzeltmekle yükümlü değildir. Şişli Terapi Enstitüsü ayrıca, bu İnternet Sitesinde yer alan bilgileri dilediği vakit, önceden bildirmeksizin, düzeltme, genişletme veya herhangi diğer bir şekilde yeniden düzenleme hakkını saklı tutmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Ara

Sosyal Medyalarımız

Şişli Terapi Enstitüsü

Şişli Terapi Enstitüsü olarak insan yavrusunun sahip olduğu büyük potansiyele ve bu potansiyelin önündeki engellerin farkında olarak bireylere psikolojik destek sunmayı amaçlamaktayız.