araştırıcı terapi

Araştırıcı Terapi, bir terapi yöntemi olarak kullanılan bir yaklaşımdır. Bu terapi yaklaşımı, bireylerin kendi iç dünyalarını keşfetmelerini, anlamalarını ve değiştirmelerini teşvik eder. Araştırıcı Terapi, bireylerin kendileriyle, duygusal deneyimleriyle ve yaşantılarıyla daha derin bir şekilde bağlantı kurmalarına odaklanır.

Araştırıcı Terapi, Carl Rogers tarafından geliştirilen ve ‘Kişisel Merkezli Terapi’ olarak da bilinen ‘Client-Centered Therapy’  yaklaşımına dayanır. Bu yaklaşım, bireyin içsel kaynaklarını keşfetmesi ve kendini gerçekleştirmesi için terapistin empatik bir ortam sağlaması üzerine odaklanır.

 

Ara

Sosyal Medyalarımız

Şişli Terapi Ensitütüsü

Modern Yaşam bizi o kadar çok meşgul eder ki, çoğu zaman kendi duygusal ihtiyaçlarımızı görmezden geliriz. İnsan yaşamı ve yaşamın kalitesi bireyin sahip olduklarından çok sahip olduklarıyla nasıl hissettiği ile ilgilidir. İnsan yavrusu muazzam bir sistem olarak varlığını sürdürür. Psikolojinin amacı insanı mutlu etmek değil, temelde mutsuz olmasına neden olan yaşantılarının prangalarından kurtarmaktır. Şişli Terapi Enstitüsü olarak insan yavrusunun sahip olduğu büyük potansiyele ve bu potansiyelin önündeki engellerin farkında olarak bireylere psikolojik destek sunmayı amaçlamaktayız. Bünyemizde bulunan ve alanlarında uzman olan psikologlarımız şu alanlarda psikolojik danışmanlık ve terapi desteği vermektedir; Bireysel (Yetişkin) Psikoterapi Çift Terapisi, Cinsel Terapi Aile Danışmanlığı Çocuk ve Ergen Terapisi Bağımlılık Terapisi Psikolojik Testler Psikolojik destek, psikoterapi uzun bir yolculuk olarak da değerlendirebilir. İnsanın kendisini görmesi, kendisini fark etmesi, kendi kişisel tarihini yeniden yazması… Tüm bunlar zaman içerisinde gerçekleştikçe psikolojik sorunların yarattığı içsel ıstıraplar yerini kendiyle, yaşamla, insanlarla uyuma bırakır.